Idylla – Donos 2 Angie Pain

Wielce szanowna Panno Evans.

Z bólem serca muszę poinformować, iż jedna z nauczycielek na naszej pensji, dopuściła się rażących nadużyć.

Członkini ciała pedagogicznego, profesor Franken, stosuje na swoich lekcjach metodę zastraszenia, która, co gorsza, nie przynosi należytych efektów. Sprowadza także na swoje zajęcia niebezpieczne przedmioty, mogące spowodować wybuch lub pożar.

Ponadto słyszałam, jak składała jednej z uczennic niemoralną propozycję „przysłużenia się nauce”, co bynajmniej nie brzmiało jak oferta pomocy z zadaniem domowym.

Liczę, że podejmie Panna w tej sprawie należyte kroki.

Zaniepokojona, Angie Pain