Prowadzący się bawią

No to nie była całkiem zabawa, tylko pozowanie do zdjęć do programu. Ale zabawa i tak była.